Hệ thống đăng ký tra soát thông tin cho ứng viên nộp đăng ký xác nhận lãnh sự giấy tờ tại Đại sứ quán Hàn Quốc
Từ ngày 01/8/2021, hệ thống bổ sung tạo tài khoản cho tổ chức, công ty nộp hồ sơ cho nhiều học sinh, người đăng ký tài khoản lưu ý chọn đúng loại tài khoản. Nếu gặp vấn đề trong quá trình tạo tài khoản, nhập thông tin, nộp online, in phiếu đăng ký vui lòng liên hệ korea@ciec.vn để được hỗ trợ.
Lưu ý với cùng 1 loại bằng cấp của cùng 1 học sinh không nên lập nhiều hồ sơ online, có thể gây nhầm lẫn, sót trong quá trình xử lý. Các phiếu đăng ký không có hạn sử dụng, có thể dùng để nộp tại ĐSQ Hàn Quốc nhiều lần

Học sinh và công ty có thể tra cứu, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ tại CIEC thông qua Trang in phiếu đăng ký CIEC Code (quét Mã QR, phía dưới bên phải trang in có hiển thị Tình trạng hồ sơ CIEC).